Övergång till det nya importsystemet

Senast den 1 januari 2023 ska samtliga aktörer lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning elektroniskt till det nya tullsystemet. Är ni redo?