Övergång till det nya importsystemet

Senast den 31 december 2023 ska samtliga aktörer lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning elektroniskt till det nya tullsystemet. Är ni redo?