NCTS fas 5 flyttas fram

Tullverket har gått ut med information om att övergången till NCTS fas 5 skjuts fram till den 28 januari 2024.

TIS anpassat till NCTS-5

Vårt tullsystem TIS är anpassat och godkänt för att möta de nya och utökade kraven enligt NCTS fas 5.

Sök