Integritetspolicy

Avsnitt

Behandling av personuppgifter på
PipeChain SCM Tyringe AB
Den 1 december 2022

För PipeChain SCM Tyringe AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till vår Personuppgiftsansvariga finner du nedan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och telefonnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom PipeChain SCM Tyringe AB:s verksamhet är PipeChain SCM Tyringe AB personuppgiftsansvarig.

Organisationsnummer 556124-4962
PipeChain SCM Tyringe AB
Personuppgiftsansvarig
Box 134 SE-282 23 Tyringe
info@tyringe.com

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Personuppgifter avser de uppgifter som du frivilligt lämnar ifrån dig genom att kontakta oss och/eller fylla i något av våra formulär på hemsida och som gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen. Det kan vara information såsom namn, e-postadress, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer och annan information om dig och ditt företag. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta Personuppgiftsansvarig. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Sök