TIS anpassat till NCTS-5

Tyringe Integration System (TIS) är ett komplett tullsystem som stödjer de olika tullförfarandena, allt enligt de nya regelverken som succesivt införs enligt UCC (Union Customs Code). Transiteringar och NCTS är en självklar del av vårt tullsystem TIS, vilket är godkänt av Tullverket sedan juni 2023 för det nya transiteringsförfarandet enligt NCTS fas 5.

Övergången till NCTS fas 5 träder i kraft den 28 januari 2024 (OBS! Nytt datum), vilket innebär att alla nya transiteringar måste startas upp i enlighet med NCTS fas 5 från och med detta datum.

Vad är nytt i TIS?

Parallellt med vårt utvecklingsarbete med att anpassa TIS för att möta de nya och utökade kraven på informationslämnande för transiteringsförfarandet, har vi även passat på att förnya och förbättra gränssnittet som användarna arbetar i.

Självklart finns användbar och populär funktionalitet kvar i den nya versionen som exempelvis att från proformaunderlag enkelt och snabbt skapa utgående transiteringar som godkänd avsändare eller att skapa transiteringsdeklarationer via filintegration såväl som helt manuellt direkt i systemet.

I det nya gränssnittet har vi grupperat inmatningsfälten i olika kategorier för att ge en struktur och tydlighet när man som användare orienterar sig i applikationen för att registrera eller kontrollera informationen i transiteringsdeklarationen.

För att underlätta överskådligheten och undvika att registreringsfälten blir för röriga har vi byggt användargränssnittet i nivåer där man med en enkel knapptryckning kan expandera inmatningsfält för att lägga till information. Ett tydligt exempel på detta är adressuppgifter som kan anges för alla de olika aktörerna som nu finns inom ramen för det nya regelverket enligt NCTS fas 5.

För att underlätta och hjälpa användarna att kunna söka stöd i Tullverkets nya deklarationshandledning för transitering, har vi vid benämningarna till inmatningsfälten lagt till nummer-id till de dataelement som det refereras till i deklarationshandledningen.

Vill du veta mer?

I mer än 25 år har vi hjälpt importerande och exporterande företag, tullombud och lagerhållare med tullhantering. Det har gett oss goda branschkunskaper och förståelse för de krav och utmaningar som tullfrågor medför.

Tveka inte att kontakta oss på 0451-514 00 eller info@tyringe.com om du vill veta mer om vårt tullsystem TIS och vad de nya kraven enligt NCTS fas 5 innebär.

Vi är med er på hela UCC-resan!

tyringe.com/losningar/tull/ kan du läsa ännu mer om våra tullösningar.

Dela med vänner
Sök