Bygg

Tyringe integrerar ditt affärssystem med BEAst:s portal, för att skapa bättre bygglogistik, tydligare godsmärkning och smidigare fakturering.

Grundläggande flyt med integrerade affärsprocesser

Tyringe hjälper byggbranschen att skapa smidigare och mer kostnadseffektiva informationsflöden och försörjningskedjor. Vi engagerar oss i våra kunder för att hitta den bästa och mest precisa EDI-lösningen för varje verksamhet. Dessutom har vi ett tätt samarbete med BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard), som garanterar att vi alltid har de senaste uppdateringarna inom bland annat e-handel, fakturering och godsmärkning.

Bättre bygglogistik

För att hålla tidsplanen i ett byggprojekt är det avgörande att rätt material och tjänster både distribueras och utförs i rätt tid. Genom att uppgradera till ett elektroniskt och, helt eller delvis, automatiserat informationsflöde ökar precisionen i leveranserna, samtidigt som den manuella hanteringen minskar. Kort och gott finns all information samlad och tillgänglig för alla parter i ett och samma kompetenta system. När det sker förändringar under byggets gång är det enkelt att justera kvantiteter och leveranstider efter det verkliga behovet, vilket bidrar till säkrare leveranser. Våra systemlösningar är integrerade med BEAst fakturaportal, där fakturorna automatiskt uppdateras i enlighet med den justerade leveransplanen.

Tydlig godsmärkning med kollietiketter

En annan faktor som påverkar arbetet på byggarbetsplatsen är godsmärkningen. Att behöva leta efter rätt varor på grund av dålig märkning tar alldeles för lång tid och riskerar att leda till missade slottider. En tydlig godsmärkning bidrar till att materialet snabbt kommer till rätt ställe. Via vårt system får du tillgång till BEAsts kollietiketter som dels innehåller grundläggande information om order och artikelnummer, dels destinationsuppgifter som berättar var på bygget som godset ska levereras.

Spårbarhet inom bygg, anläggning och miljö

Inom anläggningsprojekten är det fortfarande vanligt med fakturor och följesedlar i pappersform. Allt fler börjar se fördelarna med att gå över till elektroniska dokument, vilket minskar den manuella hanteringen och ökar precisionen i processerna. Bygg- och anläggningsbranschen har höga krav på spårbarhet, i synnerhet när det gäller miljö och hantering av farligt avfall. Genom att digitalisera informationsflödena sparar du tid och får full kontroll i alla led av projektet, med ett uppdaterat regelverk och aktuella data.

Din kontakt

Sök