Automotive

Automotive

Våra systemlösningar hjälper dig som arbetar inom automotive att öka precisionen i leveransplanerna och effektivisera produktionen.

Turboladdat flyt med integrerade produktionssystem

I mer än 30 år har vi skapat bättre produktionsflöden hos företag inom fordonsindustrin. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och deltar aktivt i nätverk och branschorganisationer för att ständigt ligga i framkant. Våra systemlösningar inom automotive bygger på EDI. De är molnbaserade, affärssystemsoberoende och kräver ingen investering i hårdvara. Dessutom är de användarvänliga och ger dig full kontroll över hela tillverkningsprocessen.

Smarta lösningar för automotive

EDI har länge varit ett krav inom branschen, eftersom det gör det möjligt att följa och spåra hela kedjan. Tyringes lösningar har alla basfunktioner som kommunikation, översättning, integration, godsflaggor och kundmappning. Dessutom har vi lagt till flera funktioner som gör vårt system smartare än många andra på marknaden. Vi automatiserar processerna så långt det går för att minska administrationen, öka informationskvaliteten och maximera precisionen. Till exempel kan vi automatiskt integrera tredjepartsflöden som målerier, komponentbearbetning, med mera. Det innebär att alla parter får del av hela eller delar av leveransplanen, skeppnings- eller fakturaunderlag. Det underlättar både planering och kommunikation för dig, kunden och den tredje parten.

Jämför och analysera leveransplaner

Leveransplanen är ett affärskritiskt dokument som styr materialplanering, inköp och fakturering för flera månader framåt. Förutsättningarna påverkas ibland av yttre faktorer på marknaden eller i samhället, som reglerar såväl efterfråga som utbud. Tyringe har utvecklat ett integrerat analysverktyg som hjälper dig att jämföra och analysera leveransplanerna mot förväntade behov. Med visuella element som grafer och diagram blir det enklare att förstå hur utvecklingen ser ut de närmaste månaderna och anpassa verksamheten därefter.

Leverantörsportal för kunder utan EDI

Kravet på spårbarhet i hela tillverkningsprocessen gäller även leverantörsledet, men än idag finns det leverantörer som inte använder EDI. För att fånga upp alla har vi skapat en portal där de utan EDI kan logga in och registrera sin information. När alla leverantörer ser likadana ut i ditt system behövs ingen manuell handpåläggning, vilket gör processerna smidigare.

Automatiserad sekvensstyrning

Sekvensstyrning är en unik utmaning inom automotive, där leveransen sker i samband med att bilen monteras. Efter många år i branschen vet vi hur dyrt och krångligt det blir om en leverans inte anländer i tid eller innehåller fel produkt. Därför har vi utvecklat automatiserade systemlösningar som minimerar risken att det blir fel.

Smidig konsignationslagerplanering

För dig som använder ett eller flera konsignationslager har vi utvecklat en automatiserad lösning som hjälper dig att rationalisera lagerhanteringen. Lagersaldot uppdateras automatiskt med hänsyn till inkommande och utgående gods, så att du kan planera dina leveranser och utplock på ett ännu effektivare sätt.

Din kontakt

Relaterade artiklar

Vi har samlat flera relaterade artiklar om Automotive-lösningar.
Sök