FAQ

Det ska vara enkelt att arbeta med oss och våra system. Här hittar du svaren på några vanliga frågor.

Vanliga frågor

Ja, vi erbjuder en flexibel modul för just tullagerhantering som uppfyller Tullverkets krav. Vi konfigurerar modulen utifrån ditt företags behov för att skapa en så effektiv hantering som möjligt utifrån Tullverkets regler.
Så länge era transportörer kan kommunicera med hjälp av EDI kommer TIS kunna stödja er den vägen. För transportörer som inte kan hantera EDI-meddelanden finns det standardfraktsedlar och etiketter att tillgå i systemet. De kan skrivas ut eller sändas via mail. Med andra ord kommer ni kunna hantera samtliga frakter med hjälp av TIS.
Med hjälp av TIS kan du förse dina leverantörer med två EDI-lösningar. Först och främst genom ett fullt EDI-utbyte via ett antal olika kommunikationsprotokoll. För leverantörer som saknar EDI erbjuder vi en portallösning som förenklar de manuella stegen för leverantören, samtidigt som ni får ett fullt automatiserat flöde även från dessa. 

Ja, med hjälp av TIS kan du få stöd för plock, pack och märkning utifrån EDI-beställningarna som du har mottagit från dina kunder. TIS aviserar sedan kunden utifrån de krav som ställs på er.

Vi är helt systemoberoende. Dessutom är det så enkelt att våra kunder som byter affärssystem behåller alla sina integrationer hos oss och påverkas inte.

Ja! Dessutom är det integrerat mot Tullverket och uppdateras automatiskt med aktuella lagkrav och regler.

Vi har en molnlösning för alla våra system. Det betyder att du inte behöver investera i någon hårdvara.

Ja, inga problem. Vi stödjer och hanterar integrationen mot alla deras system. 

Vi agerar inte ombud i egen regi, men vi har många kunder som är ombud och använder vårt system sedan många år. Tillsammans kan vi hitta en bra lösning för just dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Sök