Undvik fallgroparna vid integration av Supply Chain

Vill du automatisera ditt företags försörjningskedja? Bra idé, med en ökad digitalisering av informationshanteringen kan ni rationalisera bort mycket manuellt arbete, uppnå högre effektivitet, och sänka kostnaderna. Men om du funderar på hur integrationen ska gå till, och kanske rentav överväger att göra arbetet med egna resurser, så kommer här ett gott råd. Använd en erfaren integrationskonsult. Integration av supply chain är ett komplext område som kräver kompetens och erfarenhet, och riskerna med att genomföra arbetet internt är höga. Det finns helt enkelt alltför mycket som kan gå fel, här är några av fallgroparna du vill undvika.

Fallgrop 1: Det blir billigare att göra integrationen själva

Det kan vara frestande att göra integrationen med egna resurser, med motiveringen att spara pengar. Detta kan dock bli dyrköpt, inte bara för att arbetet ofta tar längre tid utan för att resultatet inte blir det önskade. En erfaren integratör har erfarenheten från mängder av liknande uppdrag och vet vad som fungerar. Detta innebär en kortare startsträcka, snabbare integrationsarbete och ett slutresultat som du kan förlita dig på. Så tänk bort villfarelsen att det blir billigare att göra arbetet själva, risken är överhängande att det istället blir rejält dyrare innan allt fungerar som det är tänkt.

Fallgrop 2: Det går snabbare att göra integrationen själva

Vi kan vår försörjningskedja och vi vet själva hur allt fungerar, och därmed kommer integrationen att gå snabbare om vi gör jobbet själva. Detta är en vanlig uppfattning som kan få långtgående konsekvenser om den realiseras. Sanningen är snarare att det riskerar att ta väsentligt längre tid att göra arbetet själva, om det ens blir klart med tillfredsställande resultat. En erfaren integrationspartner har rutinerna och lösningarna så att ni kommer snabbare igång och snabbare i mål.

Fallgrop 3: Det blir bättre om vi gör integrationen själva

Ingen känner vår verksamhet bättre än vi, därför blir det bäst om vi själva ansvarar för integrationen av försörjningskedjan. Glöm bara inte bort att en extern integrationskonsult har erfarenheter från olika branscher och andra liknande uppdrag, vilket kan tillföra värdefull kunskap till just ditt projekt. Det är lätt att underskatta komplexiteten i en systemintegration. Vill du försäkra dig om en optimerad lösning är det klokt att vända sig till ett proffs som i detalj vet hur man tar projektet från A till Ö.

Fördelarna med Tyringe som integratör av Supply Chain

Det finns stora fördelar med att välja Tyringe som integrationspartner. Med hög kompetens, lång erfarenhet, branschkunskap och vår egen integrationsplattform TIS (Tyringe Integration System) försäkrar du sig om kostnadseffektivitet, leveransprecision och ett effektivt slutresultat. Vi skapar digitalt flyt genom att automatisera hela eller delar av informationsöverföringen. Dessutom får du på köpet våra användarvänliga analysverktyg som tillför ytterligare värde till affären.

TIS är molnbaserad och plattformsoberoende och kan appliceras på en mängd olika affärs- och logistiksystem. Dessutom kan vi vid behov vidareutveckla TIS för att ge dig exakt den funktionalitet du behöver och önskar. Din resa mot precision och integration inom hantering av verksamhetskritisk informationsöverföring startar hos Tyringe. Välkommen att höra av dig.

 

Ladda ner "6 framgångsfaktorer för integration..."

Supply Chain 1000 box
Dela med vänner
Sök