TIS godkänt för import i standardtulldeklaration

Vi har nu glädjen att informera om att Tullverket, fredagen den 10/6, meddelade oss att vårt tullsystem TIS har godkänts för det nya importförfarandet enligt UCC gällande standardtulldeklaration (IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC).

Detta innebär att vi nu är i full gång med utrullningen av övergången till det nya förfarandet av standardtulldeklaration för import för alla våra kunder som berörs av det nya importförfarandet.
Som vi tidigare informerat om är Tullverkets tidsplan att senast den 31/12 2022 ska samtliga aktörer lämna uppgifter elektronisk till det nya importsystemet.

Övergången till användandet av standardtulldeklaration för import innebär att tidigare import-deklarationsmeddelanden byts ut till nya.

DNK -> IMDS (Standardtulldeklaration)
DNU -> IMDP (Standardtulldeklaration i förväg)
DRT -> IMDR (Rättning av Standardtulldeklaration i förväg)
DBK -> IMDA (Anmälan om varors ankomst efter Standardtulldeklaration i förväg)
OMP -> IMDC (Ansökan om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration)

Den stora skillnaden mellan de gamla och nya importmeddelandena är att man går från datablock och rutor (som återfinns på ED-dokumentet) vilka ersätts med datakategorier och element (som återfinns i den tekniska meddelandestrukturen).

De nya meddelandena är utökade för att kunna innehålla mer och ny information samt att viss information blir obligatorisk i stället för frivillig.

Vi vill uppmana er redan nu att ta tillfället i akt och börja bekanta er med de nya importmeddelandena!
Titta igenom vad dessa innehåller och kartlägg om ni hittar informationsinnehåll som ni idag saknar och börja fundera kring hur ni säkerställer tillgång till denna, när det blir dags för övergången.

En bra utgångspunkt är att titta igenom den nya deklarationshandledningen som Tullverket har publicerat: tullverket.se/foretag/internationellhandel/deklarationshandledningarvidimport

Dela med vänner
Sök