Rolig och nyttig insikt

Så nu har det hänt, tre orter besöktes på lika många dagar. Dessa var fullmatade med information från svenska Tullverket och givetvis från oss som utställare. Det kändes i luften och märktes på ert engagemang att det var lång tid sedan vi träffats fysiskt, så många leenden och skratt vi möttes av. En iakttagelse som speglade sig direkt i våra diskussioner med både kunder och ”blivande” kunder var att tullfrågorna bara blir viktigare och viktigare ute hos bolagen. Att vara korrekt informerad om t.ex. de nya krav gällande importhanteringen som är på ingång är av yttersta vikt.

En reflektion så här i efterskott är att diskussionerna skilde sig lite åt när det gäller befintliga kunder och tilltänkta kunder. Befintliga TIS-användare pratade mest om hur trevligt det var att ses och tackade för informationen vi delgett dem medan tilltänkta kunder frågade hur vi såg på detta och vilka utmaningar vi ser. Några frågade rakt ut om vi kommer att ha den funktionalitet som krävs och i rätt tid. Dessa frågor kändes ju helt naturliga i sammanhanget, dock funderade jag varför det var så få av våra befintliga kunder som ställde dessa frågor? Igår på väg hem i bilen föll myntet ner. Våra kunder är bortskämda att Tyringe levererar det som krävs för att vara systemleverantör inom tullhanteringen och vi gör det i tid och i samarbete med våra kunder. Denna insikt gör mig än mer stolt att arbeta på Tyringe och visar att det vi gör det gör vi rätt. Ett stort tack till er som besökte vår monter på Tulldagarna 2021.

M.v.h. Mats Nilsson

Dela med vänner
Sök