Leverantörsportal ger digitalt flyt i inköpskedjan

Har ni ett stort antal leverantörer? Då delar ni säkert ett problem med många andra företag; att en del av era leverantörer inte är anslutna via EDI. Skälen till detta kan vara flera, men vanligt är att dessa leverantörer saknar resurser eller teknik för att genomföra en integration med sina kunder. Fullt förståeligt, detta får dock konsekvensen att delar av era affärsflöden fortfarande behöver hanteras manuellt, med ökad tidsåtgång och ökad risk för fel. Men såhär måste det inte vara. Om inte en full integration är möjlig kan ni istället sätta upp en digital mötesplats, en leverantörsportal, för att skapa digitalt flyt i era inboundflöden.

Leverantörsportalen länkar samman

Den digitala mötesplatsen är ett gränssnitt mellan er och leverantören. All den affärsdata, exempelvis en order, som ni skulle ha delat med en integrerad leverantör skickas istället automatiskt till mötesplatsen. Därefter notifieras leverantören och kan logga in för att ta del av och hantera informationen. Självfallet gäller även det omvända. Leverantören matar in sina affärshändelser i leverantörsportalen, exempelvis orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor. Dessa skickas automatiskt och i rätt format in i ert affärssystem, precis som för vilken EDI-ansluten leverantör som helst.

Sömlös kommunikation

Nyckeln till optimerade affärsflöden är integration och automation. Att affärstransaktioner förs över så sömlöst som möjligt, med så liten manuell hantering som möjligt. För egentligen är det ganska självklart, varför lägga tid på att registrera uppgifter som någon annan redan lagt in i ett tidigare skede? De av era medarbetare som annars skulle matat in informationen i ert affärssystem kan nu istället använda sin tid till att skapa värde.

De stora fördelerna för företag som slussar in sina leverantörer i en portallösning är struktur, enhetlighet och effektivitet. Leverantörerna registrerar själva all den affärsdata ni vill få in, vilket avlastar er organisation. Ingen tidsspillan, ingen huvudvärk på grund av manuella fel i er ände av kedjan. Kort och gott – digitalt flyt.

Effektivare inköpsprocess

Arbeta effektivare med inköpsprocessen, även gentemot leverantörer som inte kan eller vill ansluta sig via en fullskalig EDI-integration! Tyringe har en digital mötesplats som är enkel att både implementera och använda. Ni definierar vilken inkommande affärsdata ni vill att leverantörerna ska dela. Därefter sätter vi upp tekniken, vilken redan i sitt standardutförande täcker runt 90% av våra kunders vanligast förekommande behov. Vill ni mer kan vi självfallet anpassa leverantörsportalen till era förutsättningar, exempelvis om ni önskar vissa kvalitetsdokument eller spårbarhet i kedjan. Kort och gott så styr era krav utformningen av innehållet i den digitala mötesplatsen.

Prata med Tyringe om leverantörsportal

Tyringe är en erfaren systemleverantör inom integration och leverantörsportaler. Vår portallösning har ett användarvänligt gränssnitt som gör informationen strukturerad och överskådlig för era leverantörer, och som säkerställer att era inboundflöden blir enhetliga och korrekta. Och skulle ni någon gång behöva kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Leverantörsportal ger ökad affärsnytta

Supply Chain GC k2 banner
Dela med vänner
Sök