Förlängd införandeperiod för det nya importsystemet

EU-kommissionens förslag om att förlänga införandeperioden för nationella importsystem röstades igenom den 16 december. Det betyder att deadline för övergången till standardtulldeklaration för import enligt UCC nu har flyttats fram ett år till den 31 december 2023.

Detta innebär att Tyringes erbjudande om 15% rabatt på tullösningens införandeprojekt samt kostnadsfri rådgivning gäller till den 28 februari 2023.

Läs mer om övergången till det nya importsystemet och om vårt kunderbjudande här: tyringe.com/overgang-till-det-nya-importsystemet

Ännu mer information om Tyringes tullösningar hittar du här: tyringe.com/losningar/tull

Dela med vänner
Sök