Övergång till det nya importsystemet

Sedan en tid tillbaka pågår ett förändringsarbete inom EU som syftar till att all informationsöverföring mellan företag och tullmyndigheter ska ske elektroniskt. Målet med den nya EU-gemensamma tullagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom unionen, som i förlängningen ska bli enklare, billigare och snabbare. Ett helt digitalt informationsutbyte underlättar också för tulladministrationerna att på ett effektivt sätt kunna utföra sitt uppdrag med kontroller och riskanalyser.

Tullverkets införande av förändringarna inom ramen för UCC (Union Customs Code) sker stegvis och samtliga förändringar beräknas vara genomförda år 2025. Nästa steg för att möta EU-lagstiftningens krav på digital tullhantering är Tullverkets nya importsystem, där direktförtullningar ersätts av standardtulldeklarationer.

OBS! Ny deadline! Senast den 31 december 2023 ska samtliga aktörer lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning elektroniskt till det nya tullsystemet. Är ni redo?

Tyringe och TIS Logistics

Tyringes innovativa systemlösningar skapar integration och precision. Vi har lång erfarenhet, stor branschkunskap och ett engagemang utöver det vanliga, och ända sedan starten 1978 har vi hjälpt företag till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Vi strävar målmedvetet vidare mot vår vision om en värld där alla affärsprocesser flyter obehindrat.

Alla våra lösningar bygger på Tyringe Integration System (TIS), en användarvänlig och plattforms-oberoende lösning som kan skräddarsys efter din verksamhets behov och utmaningar. Den kräver varken kringutrustning eller investering i hårdvara, och när integrationen väl är på plats hjälper vi dig gärna med support och service.

Direkt från tullsystemet TIS Logistics kan du snabbt och enkelt skapa, skicka och följa tulldeklarationer, helt enligt Tullverkets krav på spårbarhet. Det är en skalbar lösning som ger dig kontrollen över hela processen. Vi kan också erbjuda dig en TMS-modul som kopplar ihop tullhanteringen med den fysiska transporten av godset.

Tyringes tullsystem TIS är sedan den 10 juni 2022 godkänt av Tullverket för importmeddelande och importförfarande enligt UCC gällande standardtulldeklaration.

Kunderbjudande

I mer än 25 år har Tyringe hjälpt importerande och exporterande företag, tullombud och lagerhållare med tullhantering. Det har gett oss goda branschkunskaper och förståelse för de krav och utmaningar som tullfrågor medför.

  • Vid tecknande av Tyringes tullösning erhålls 15% rabatt på införandeprojektet.
    (Avser avtal tecknade innan den 28 februari 2023.)
  • Vi genomför en timmes kostnadsfri rådgivning om hur ert företag kan möta Tullverkets nya krav på digital tulldeklaration.

För mer information, ta kontakt med Mats Nilsson0451-594 68 eller mats.nilsson@tyringe.com
Vi är med er genom hela UCC-resan!

tyringe.com/losningar/tull/ kan du läsa ännu mer om våra tullösningar.

Dela med vänner
Sök