Få digitalt flyt med EDI-portal för kunder

Hur mycket tid lägger ditt företag på att hantera manuella ordrar? Om du räknar med alla ordrar som rings in och mailas in lägger ni säkert åtskilliga timmar på att registrera dem i affärssystemet. Och är en mailad order inte komplett behöver ni såklart kontakta kunden och uppdatera med den saknade informationen. Så här krångligt och tidskrävande behöver det inte vara. Med en EDI-portal för kunder, en så kallad kundportal, kan de själva registrera sina ordrar så att ni får in önskad information i affärssystemet, utan manuell handpåläggning. Enkelt och effektivt.

Vad är en kundportal?

I den bästa av världar är alla kunder integrerade via EDI, så att ordrar och affärstransaktioner registreras automatiskt i era system. Men där är vi inte riktigt än. En del kunder har kanske för små volymer för att en integration ska vara intressant, andra har kanske inte tillräcklig digital mognad. Oavsett anledning är en EDI-portal för kunder ett enkelt sätt att minska tidsödande manuellt arbete och undvika onödiga fel vid inmatning av ordrar.

En kundportal är en digital mötesplats mellan två handlande företag, öppen dygnet runt. Ett gränssnitt gentemot kund för strukturerad och enkel orderhantering. Kundportalen passar oavsett om ditt företag är stort eller litet. Istället för att ringa eller maila en excelfil med sina beställningar kan era kunder själva registrera sina ordrar. Fördelen är att ni får in alla uppgifter ni behöver och ni slipper lägga tid på manuell hantering. All orderdata från kundportalen skickas automatiskt in i era affärssystem, på samma enhetliga sätt som vid en fullskalig EDI-integration. Det blir ingen skillnad för er jämfört med om datan kom direkt från kundens affärssystem.

Fördelar för er

Med en kundportal sänker ni tröskeln för vad som är en lönsam kund, eftersom ni minskar manuellt arbete. Även ordrar från mindre kunder kan nu vara intressanta och bidra till ökad lönsamhet i ert företag. Er kundtjänst kan nu fokusera på sitt egentliga jobb och kan minska på tidsödande manuella arbetsmoment. Resultatet är ökad effektivitet och kvalitet i ordermottagningen där ni kan hantera fler kunder per medarbetare.

Med en kundportal blir det lättare att sprida produktinformation, men även pris och avtal kan hanteras här. Allt finns tillgängligt för era kunder direkt i kundportalen. De ansvarar också för att hålla sin egen information uppdaterad vilket ytterligare minskar er arbetsbelastning och minskar risken för fel.

Fördelar för era kunder

Även för era kunder finns det många fördelar med en kundportal. De får visserligen själva ansvara för att mata in sin data, istället för att kanske ringa in sin order, men å andra sidan har de all information samlad på ett ställe. Detta skapar struktur och överskådlighet, och de kan följa upp sina ordrar, leveranser och fakturor när de vill. Och såklart lägga nya ordrar när de vill, dygnet runt. Med kundportalen blir det enkelt för dem att köpa, allt med tryggheten i att beställningen når fram, snabbt och säkert.

Andra fördelar för kunderna är automatiska aviseringar och återkoppling på vad som är beställt, leveranstider och leveranssätt. I kundportalen kan kunderna följa sina beställningar och göra kollispårningar på skeppade ordrar.

Prata Kundportal med Tyringe

Tyringe är en erfaren systemleverantör inom integration och alla sorters EDI-portaler. Vår portallösning har ett användarvänligt gränssnitt som gör informationen strukturerad och överskådlig för era kunder, och som säkerställer att era orderflöden blir enhetliga och korrekta. Vår kundportal hjälper er att få digitalt flyt. Dessutom, så snart ni behöver rådgivning och kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Leverantörsportal ger ökad affärsnytta

Supply Chain GC k2 banner
Dela med vänner
Sök