Elektronisk tulldeklaration för import fr o m 15 mars 2022

Tullverkets nya importsystem är anpassat till den nya EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt, och från och med den 15/3 2022 öppnas möjligheten att skicka in standardtulldeklaration för import elektroniskt till Tullverket.
Läs mer här: tullverket.se/framtida tullhantering/nytt importsystem

Viktigt att notera för er som är tillståndshavare för tullager eller tillfällig lagring, och som fungerar som ombud eller där andra aktörer deklarerar/gör uttag från ert lager, är att ni ska kunna ta emot och hantera meddelandena CWPR eller TSPR (medgivande om utlämning/medgivande om bortförande).

Från och med den 15/3 2022 kommer CWPR och TSPR även att användas för de importdeklarationer som skickas i det nya systemet för standardtulldeklaration för import. Deklarationer som skickas till TDS (t ex DNK) kommer fortsätta att generera UTL även efter den 15 mars. Det innebär att alla tre meddelandena CWPR, TSPR och UTL behöver kunna hanteras av de lager som tar emot utlämningsmedgivande.

Det är möjligt att hantera CWPR/TSPR via mina sidor på Tullverket, men om ni önskar kunna hantera dessa meddelanden elektroniskt via EDI krävs det att ni gör en beställning av prenumerationstjänsten för dessa meddelanden samt att godkända tester görs för dessa mot Tullverket.
Läs mer här: EDI – Prenumerationstjänster i produktion – Tullverket

Om det är aktuellt för er TIS-användare att hantera dessa meddelanden elektroniskt via EDI ber vi er att kontakta oss för att sätta upp TIS för detta samt att genomföra testerna. Vänligen kontakta vår supportavdelning via e-post support@tyringe.com eller telefon 0451-570 70.

Och ni som vill veta mer om TIS Logistics är varmt välkomna att höra av er: tyringe.com/kontakta-oss

Dela med vänner
Sök