Effektivare transporthantering med rätt TA-system

Den välkände komikern Sven Melander ställde en gång sin klassiska fråga:

“Ja du lilla Anna, om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då?”

Om samma fråga ställdes till en logistikansvarig är ett troligt svar “enklare transportadministration”. För just hanteringen av transporter är som bekant komplex. Dels finns det stora skillnader i hur flexibelt affärssystemet är avseende transporter, dels finns det lika många processer som det finns transportörer. Lyckligtvis är det ingen utopi att uppfylla önskemålet från logistikhåll, enklare transportadministration, lösningen är att införskaffa ett kompetent TA-system.

Utmaningarna med manuell transporthantering

Om affärssystemet inte är designat för att hantera transporter uppstår fragmentering, då du behöver boka och administrera transporterna i en mängd olika system. Det är inte ovanligt att transportköpande företag har en palett av 5-10 olika transportörer, eller ännu fler. Och eftersom transportörernas system skiljer sig åt blir det i hög grad ineffektivt att arbeta på detta sätt.

Komplexa transportkedjor är en utmaning för många affärssystem, exempelvis vid gränsöverskridande handel där tull är en viktig del i processen. Eller spårning, så att du kan ta emot statusuppdateringar från transportörerna för att veta var godset befinner sig för att förbereda din egen godsmottagning. Om affärssystemet inte kan hantera transporter så behöver du göra det istället – ofta med en hög grad av manuell handpåläggning.

Förutom att det är ineffektivt att hantera transporterna manuellt, så är det även förenat med risker. Ofullständiga eller felaktiga transportdokument kan innebära att godset inte kan levereras, eller levereras fel eller för sent.

TA-systemet skapar enhetlighet

Ett transportadministrationssystem, ett så kallat TA-system, är lösningen på transportproblemen. Detta är en tredjepartslösning som antingen arbetar i bakgrunden, integrerat i affärssystemet, eller som en fristående tjänst med sitt eget gränssnitt. Oavsett vilken grad av integration du föredrar så innebär TA-systemet enhetlighet och precision. Alla företagets frakter kan bokas på samma sätt, oavsett vilken transportör som ska användas. Era användare behöver endast kunna hantera ett system – inte ett per transportör.

Eftersom transportkostnaderna kan uppgå till stora belopp på årsbasis finns det anledning att se över hanteringen. Vinsterna med ett TA-system är uppenbara, där effektivitet och korrekt dokumentation direkt lägger sig som plus på sista raden.

TIS Logistics – ett ledande TA-system

Tyringe har ett av marknadens ledande TA-system, TIS Logistics, med funktioner som höjer sig över mängden. Förutom att skapa enhetliga processer för transportadministration finns en rad praktiska funktioner. Exempelvis kan du använda TIS Logistics för att välja det förmånligaste fraktalternativet i varje givet fall. Jämförelser blir enkla, vare sig de ska baseras på bästa pris eller önskad leveransdag.

TIS Logistics är en framtidssäker helhetslösning, som dessutom har flexibiliteten att kunna anpassas exakt till ditt företags behov. Behöver ni inbyggd fakturahantering för frakterna? Inga problem, dessutom kontrollerar TIS Logistics att fraktpriset stämmer med ert avtal med transportören. Tullhantering? Absolut, Tyringe är experter inom tullhantering vilket göra denna process säker och enligt gällande regelverk.

Prata TA-system med Tyringe

Tyringe är en erfaren systemleverantör inom integration och transportsystem. Vår TA-lösning skapar enhetlighet i både hanteringen och de faktiska transportdokumenten, och bidrar till ökad effektivitet och lägre kostnader. TIS Logistics hjälper er att få digitalt flyt. Dessutom, så snart ni behöver rådgivning och kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Fördelarna med rätt TA-system

Bannerbild_GC_TA_k1_22
Dela med vänner
Sök