Få digitalt flyt med EDI-portal för kunder

Hur mycket tid lägger ditt företag på att hantera manuella ordrar? Om du räknar med alla ordrar som rings in och mailas in lägger ni säkert åtskilliga timmar på att registrera dem i affärssystemet. Och är en mailad order inte komplett behöver ni såklart kontakta kunden och uppdatera med den saknade informationen. Så här krångligt…

Leverantörsportal ger digitalt flyt i inköpskedjan

Har ni ett stort antal leverantörer? Då delar ni säkert ett problem med många andra företag; att en del av era leverantörer inte är anslutna via EDI. Skälen till detta kan vara flera, men vanligt är att dessa leverantörer saknar resurser eller teknik för att genomföra en integration med sina kunder. Fullt förståeligt, detta får…

Leverantörsportalen är din digitala mötesplats för effektivare affärskommunikation

I en ideal värld vore det önskvärt om all affärskommunikation med leverantörerna skedde automatiskt via EDI. Att alla händelser överfördes via integrerade affärssystem, för att minimera tidsödande manuellt arbete och för att undvika onödiga fel vid inmatningen av data. Nu är ju verkligheten ofta en annan, ni har säkert leverantörer av många olika storlekar och…

Framtidssäkra tullagret med godkänt tullsystem

Lagrar ditt företag eget gods som importerats från tredjeland, eller bedriver ni omfattande handel med Storbritannien och vill hantera det godset som ett tullager? Eller har ni fått en förfrågan från kunder som efter Brexit undrar om ni kan lagra deras gods på tullager? Just Brexit har förändrat spelplanen för många företag, sedan Storbritannien hamnat…

Bli ett effektivare tullombud med rätt tullsystem

Tullhantering är ett komplext område där tulldeklarationer och intrastatrapportering måste ske enligt gällande regelverk. Ni som tullombud har både erfarenhet och kompetens, och ett effektivt tullsystem är ytterligare ett verktyg som kan bidra till att allt rapporteras på ett korrekt sätt. Dessutom kan tullsystemet bidra till att minska manuella moment och felkällor, vilket underlättar det…

Spara pengar med effektiv tullhantering

Det finns flera goda skäl att ta ett helhetsgrepp kring ditt företags tullhantering. Kanske lägger ni idag ut arbetet på en extern part, men vill spara pengar på att göra jobbet in-house? Kanske använder ni idag mjukvara som inte kommer att uppdateras eller supporteras och behöver se er om efter en ny lösning? Kanske vill…

Jeld-Wen digitaliserar på bredden med Tullsystem

-Tyringe har sedan lång tid tillbaka varit en mycket nära samarbetspartner för integrationer med våra kunder och hanterar våra dagliga affärsprocesser på ett effektivt sätt. När nuvarande system för integration mellan Tullverket och vårt affärssystem gick ur tiden var valet lätt att utöka Tyringes integrationsåtagande. TIS Tullsystem verkar mycket användarvänligt och vi ser fram emot…

Trenden med Trygga säkra Tyringe

Inifrån sett, från våra kunders utveckling och förändring, har trenden senaste tiden varit tydlig när det gäller affärskommunikation mellan företag. Fler och fler molnlösningar används men anpassat till verksamheten! Olika branscher förändras olika snabbt och har olika förutsättningar men trenden pekar på samma håll. Trenden är också att vi, Tyringe, är med i förändringen för…

Hjälper det min försäljning att ha kontroll på fraktkostnaden?

Inom Supply Chain finns det en solklar förståelse för att fraktkostnaden är en viktig del att ha kontroll över för att arbeta mot kostnadseffektivare flöden. Ett område som blir mer och mer intresserat av den verkliga fraktkostnaden är säljorganisationerna på företagen. Hur hänger detta ihop? Jo, en säljares vardag består till stor del av att…