Fördelarna med rätt TA-system

Ladda ner vår presentation ”Effektivare transporthantering med rätt TA-system” om fördelarna med ett system för transportadministration.

Elektronisk tulldeklaration för import fr o m 15 mars 2022

Tullverkets nya importsystem är anpassat till den nya EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt, och från och med den 15/3 2022 öppnas möjligheten att skicka in standardtulldeklaration för import elektroniskt till Tullverket. Läs mer här: tullverket.se/framtida tullhantering/nytt importsystem Viktigt att notera för er som är tillståndshavare för tullager eller tillfällig lagring, och som…

Främmestadverken utvidgar med TIS Supply Chain

Främmestadverken valde Tyringe som leverantör för sin hantering av elektroniska affärsdokument. TIS Supply Chain uppfyller deras unika tekniska önskemål, vilket ger dem möjlighet att utifrån Monitor G5 ansluta alla tänkbara kunder och leverantörer. Nu har Främmestadverken nyttjat TIS Supply Chain i drygt två år och har stegvis utvidgat nyttjandet över tiden, och detta är möjligt…