Vilka är fördelarna med en dashboard?

Vad är en dashboard?

En dashboard är ett informationsverktyg som ger en visuell och lättbegriplig översikt över nyckeltal och andra viktiga data. Den kan vara tillgänglig via webbläsare eller som widget och är länkad till databaser som uppdateras i realtid. Dashboarden skräddarsys efter dina behov, så att du bara ser information som är relevant för dig, vilket gör att du snabbt kan agera. Denna sortering av relevant data gör att du slipper drunkna i information.

Det finns olika syften med att använda en dashboard. Det kan vara operativt för övervakning av aktiviteter, strategiskt för beslutsfattande eller så kan den användas i ett analytiskt syfte. Dashboarden designas på olika sätt med parametrar, värden och grafer för att tillgodose behoven för de olika ändamålen. Ett användarvänligt gränssnitt är en viktig egenskap för en bra dashboard.

Vilka är fördelarna?

Fördelarna med en dashboard är att du sparar tid genom att rätt data redan är utvald och samlad på samma ställe, lättöverskådlig och lättläst. Du får en total överblick över alla system och kan nyttja befintliga data på nya och mer effektiva sätt. Det går att identifiera trender och snabbt hitta och förebygga potentiella problem. Det är också enkelt att mäta effektiviteten och generera både detaljerade och visuellt lättförståeliga rapporter.

En annan stor fördel med en dashboard är att du kan välja att visa icke-händelser och avvikelser. Det gör att du finner felen fort, kan korrigera och ta kontroll innan det blir problem. Informationen finns egentligen, men utan en dashboard upptäcks kanske avvikelser först när det är för sent.

Varför ska du använda en dashboard?

Det finns två aspekter av dashboardens användningsområden. Dels kan du observera vart en trend är på väg och agera innan oväntade kostnader uppstår, dels kan du se vad som har hänt och mäta effektiviteten i de olika delarna av affärsprocessen, som till exempel leveransprecision. Insamlandet av relevant data kan också stödja ett automatiskt beslutsfattande.

Genom att identifiera vilken information som är viktig för dig kan du få ytterligare kontroll över din affärsprocess. Dashboarden hjälper dig att prioritera och ta viktiga beslut. Du kan minska dina kostnader genom att åtgärda problem innan de blir en störning i verksamheten.

Vill du veta mer?

Tycker du att detta låter intressant? Tveka inte att kontakta oss på 0451-514 00 eller info@tyringe.com för att få reda på vilka möjligheter som finns för dig och din verksamhet. Vår dashboard finns som tillval till alla moduler i vår systemlösning TIS – för handel, automotive, tull och transport.

tyringe.com/losningar/supply-chain/ kan du läsa mer om våra Supply Chain-lösningar.

Ordet dashboard syftar ursprungligen på den bräda (board) som fästes framför hästdragna vagnar och slädar för att skydda föraren mot lera och annat skräp som kunde stänka upp (dash up) från hästarnas hovar. Det första kända användandet av termen dash-board är daterat 1847. När den första ”hästlösa vagnen” tillverkades i slutet av 1800-talet, med motorn monterad under föraren, skyddade dashboarden mot stänk från framhjulen. Och när bildesignen utvecklades och motorn placerades framför föraren skyddade panelen passagerarna mot värmen och oljan från motorn. Den första massproducerade bilen, Oldsmobile Curved Dash, fick namnet från sin böjda dashboard.

Med den ökande mekaniska komplexiteten introducerades mätverktyg för till exempel hastighet, bränslemängd och oljetryck, och ett lämpligt ställe att placera dessa instrument var just på den där panelen, tillsammans med de enklare kontrollerna, som exempelvis ratten. Dashboarden gick från att vara ett slags stänkskydd till att bli en instrumentbräda, men har behållit sitt ursprungliga namn. (Teckning: Scott Foresman)

Dela med vänner
Sök