Vandewiele Sweden ny kund hos PipeChain SCM Tyringe

Då har vi den stora glädjen att hälsa Vandewiele Sweden AB välkomna som ny kund till Pipechain SCM Tyringe. Vandewiele Sweden AB omsätter 79 MEUR (2021) och verkar inom fyra olika affärsområden; ”Textile products”, ”Gauge Parts”, ”Industry” och ”Vehicle”. I vårt samarbete kommer vi integrera och effektivisera affärsprocesser som ligger till grund för kund- och leverantörsrelationer hos Vandewiele Sweden.

Dela med vänner
Sök