Vad innebär Brexit för mig som jobbar i TIS

Vilka förändringar sker vid övergången klockan 24:00 den 31/12 2020?

 • Storbritannien (GB) kommer då att lämna EU och tullunionen.
  Det innebär att export- och importdeklarationer ska lämnas vid handel med Storbritannien (GB).
 • Samtidigt kommer Nordirland att få status som EU-land och deras nya landskod blir XI.
  Det innebär då att export- och importdeklarationer inte ska lämnas vid handel med Nordirland (XI).

Noterbart!
Om transporten av EU-gods har påbörjats före övergången och anländer till GB efter övergången, så kommer dessa varor att klassas som EU-gods om man med transportdokument kan styrka att transporten påbörjades senast den 31/12 2020.

Vad gör vi på Tyringe i TIS i samband med övergången?

 • Den nya tulltaxan laddas ned till TIS
 • Landskod GB flyttas ut från handelsområde EU och blir ett 3:e land
 • Landskod XI (Nordirland) läggs till i handelsområde EU
 • Tullkontorslistan uppdateras med giltiga koder för tullkontor i GB och XI

Hur påverkas mitt arbete i TIS?

 • Vid handel med Storbritannien (GB) ska export- och importdeklarationer lämnas till Tullverket
 • Inkommande varor med ursprung GB kan läggas upp på tullager från och med 1/1 2021
 • Varuhandel med Nordirland (XI) ska rapporteras in via Intrastat till SCB från och med 1/1 2021
 • Varuhandel med Storbritannien (GB) ska inte längre rapporteras in via Intrastat till SCB från och med 1/1 2021 utan kommer då att skötas av Tullverket via tulldeklarationer
 • I samband med övergångsperiodens slut, 31/12 2020, blir Storbritannien anslutet till Transiteringskonventionen.
  Det innebär att när en deklaration för transitering (IE015) upprättas i Sverige med destinationstullkontor i Storbritannien (GB) måste ett transiteringstullkontor i Storbritannien anges (jämför sändningar till Norge eller Schweiz). Anges inte transiteringstullkontor blir deklarationen avvisad.

Noterbart!
Tullverket rekommenderar att transiteringstullkontor deklareras för sändningar till Storbritannien redan någon vecka innan 2020-12-31 för att förekomma eventuella problem vid införsel till Storbritannien.

På tullverket står detta att läsa:
https://tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhantering/
brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html

EU-kommissionen har publicerat ett vägledningsdokument även för Nordirlandsprotokollet där du kan läsa mer om hur landskoderna GB och XI ska användas.
Kortfattat gäller att i de fall du behöver särskilja Nordirland från övriga Storbritannien gör du det med den nya landskoden för Nordirland, XI.
Det kan till exempel vara vid transitering till Nordirland eller vidare till Irland. I övriga fall använder du GB. När det gäller ursprungsregler särskiljs inte Nordirland utan då används landskoden GB.
Viktigt att tänka på är att det inte ska lämnas export- och importdeklarationer i handeln mellan EU och Nordirland.

Vägledningsdokumentet för Nordirlandsprotokollet:
Vägledningsdokumentet för Nordirlandsprotokollet

Frågor och svar om Brexit:
https://tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel/
fragorochsvarombrexit.4.153f8c8c16ffad23c223cae.html

Ytterligare information om vad Brexit innebär för svensk handel finns på Tullverkets hemsida:
Brexit – vad innebär det för svensk handel? – Tullverket

 

Dela med vänner
Sök