Tyringe blir en del av PipeChain

Nu skapas den ledande nordiska aktören inom Supply Chain-digitalisering

LUND – [1 JULI 2022] – PipeChain har idag förvärvat Tyringe Konsult AB (“Tyringe”), som är ett svenskt mjukvaruföretag inom supply chain-området, med fokus på molnbaserade lösningar för effektiv och digitaliserad tullhantering, transportbokning och leveransplan/order-till-faktura-process. Samgåendet är viktigt för den fortsatta uppbyggnaden av PipeChains affärsområden för supply chain management-system för stora kunder med internationell verksamhet respektive digitala branschnätverk för Fordonsindustri och Handel. Tillsammans blir PipeChain och Tyringe därmed ledande i Norden inom Supply Chain-digitalisering.

Både PipeChain och Tyringe har en företagskultur som bygger på djup kunskap och förståelse för de industrier man verkar inom, för supply chain management och logistik, för relevanta teknologier samt för de metoder som krävs för framgångsrik utrullning av mjukvarulösningar hos sin stora kundbas. Organisationerna brinner för att leverera en kundservice på toppnivå. Allt detta är en avgörande förklaring till varför kunderna når en digitaliseringsgrad långt högre än marknadens genomsnitt.

“För PipeChains kunder kommer Tyringes lösningar inom framför allt tullhantering och transportplanering öppna upp spännande dialoger om ytterligare värdeskapande genom smartare och mer digitaliserade supply chains” säger Hans Berggren, VD i PipeChain. “Vår sammanlagda omsättning kommer nu att nå 120 MSEK, med återkommande intäkter från våra mjukvaror på mer än 70% av omsättningen. Vi har nu också en imponerande kompetensbas inom supply chain management och digitalisering bland våra 80 anställda”.

”Vi är mycket nöjda med att kunna presentera denna lösning. Att gå samman med PipeChain kommer möjliggöra ännu starkare tillväxt” säger Jens Dremo, VD i Tyringe. ”Tillsammans får vi ett väldigt attraktivt erbjudande och Tyringes lösningar för tull- och transporthantering blir ett starkt komplement inom PipeChain. Utöver det stärkta erbjudandet kommer vi på sikt få skalfördelar i försäljning, utveckling och leverans. Medarbetarna är viktiga för oss och våra kunder och den nu samlade kompetensen bland våra 80 medarbetare kommer ge oss och våra kunder nya möjligheter”.

Mer information om hur du som befintlig eller blivande kund drar nytta av det kombinerade PipeChain/Tyringe kommer under tredje kvartalet 2022.

Läs mer om PipeChain och Tyringe här: www.pipechain.com respektive www.tyringe.com

About PipeChain

It’s a beautiful thing to see – We see improvement. We see opportunities for you to get ahead of the competition. We see ways of unlocking and unleashing your company’s hidden potential. We see progress. We see all that wonderful power hidden within your processes. By using our knowledge-based collaborative software, you will identify and release all that unused, unseen, unbelievable power of yours. We’ve been doing this for over twenty years and today we work with several different industries. This gives us invaluable knowledge and experience that we reinvest in our colleagues, in better and smarter software and, of course, in our clients. As you get better, we get better. Welcome to PipeChain. It’s time to release the power.

PipeChain Group AB is a privately owned company. To learn more about how PipeChain, as your reliable expert with Swedish delivery quality, can help you boost your business, visit www.pipechain.com.

PipeChain® is a registered trademark of PipeChain AB.

Mediakontakt:
Hans Berggren, CEO
PipeChain Group AB
hans.berggren@pipechain.com

Jens Dremo, CEO
Tyringe Konsult AB
jens.dremo@tyringe.com

Dela med vänner
Sök