TRETAB Transport väljer TIS Logistics tullösning

Vi har det stora nöjet att hälsa TRETAB Transport AB i Trelleborg välkomna som ny kund hos PipeChain SCM Tyringe AB. TRETAB bedriver transport- och speditionsverksamhet huvudsakligen mot Öst- och Centraleuropa, och de kommer att nyttja TIS Logistics tullmodul för sina exporter. Utan ett tillförlitligt tullsystem riskerar transporterna att bli försenade på sin resa ut från Sverige. Vi ser med stor tillförsikt fram emot detta samarbete. Välkomna till TIS-familjen!

Här är det härliga gänget på TRETAB Transport AB som vi kommer att arbeta med!

Dela med vänner
Sök