Trenden med Trygga säkra Tyringe

Inifrån sett, från våra kunders utveckling och förändring, har trenden senaste tiden varit tydlig när det gäller affärskommunikation mellan företag. Fler och fler molnlösningar används men anpassat till verksamheten! Olika branscher förändras olika snabbt och har olika förutsättningar men trenden pekar på samma håll. Trenden är också att vi, Tyringe, är med i förändringen för att säkerställa verksamhetens krav och förväntningar. Vi omnämns ofta med ”Trygga, säkra Tyringe”.

Allmänt ökar våra kunders digitalisering och får enligt vårt koncept det digitala flyt som krävs. Det gäller att få ett så effektivt flöde som möjligt att det bara flyter på med alla processer med många intressenter, både kunder och leverantörer. Antalet integrationer ökar när fler och fler skaffar möjlighet att kommunicera digitalt utanför sin egen sfär.

Ett annat steg i digitaliseringen är att varje IT-system ska vara smalt men effektivt inom sitt område samt vara en molnlösning. Det finns idag många bra leverantörer som kan sitt område, är en spjutspets i branschen och kunden väljer utifrån verksamhetens krav det optimala alternativet. Tyringe är med i förändringsprojektet med att både utöka och behålla integrationerna. Vi anpassar integrationerna enligt förväntan med 100% precision, rätt information på rätt plats i rätt tid.

Den största tryggheten för våra kunder är att Tyringe tar funktionsansvar och har kontroll på befintlig kommunikation till kunder, leverantörer och transportörer. Detta ansvar upplevs speciellt tydligt vid till exempel ett byte av affärssystem, ofta märker inte kundens omvärld att ett byte har skett. Idag finns det inte utrymme för utebliven kommunikation, order, fakturor, aviseringar m.m. det måste bara fungera hela tiden. Det ska vara tryggt och säkert!

Dela med vänner
Sök