Ta kontroll över din Supply Chain

Handen på hjärtat – hur effektiv är ditt företags supply chain? Är alla delar fintrimmade och optimerade för bästa möjliga flyt i försörjningskedjan? Eller finns det utrymme för förbättringar? Om så är fallet är ett integrationsprojekt en åtgärd som kommer att få mycket stor positiv påverkan på effektiviteten och värdet i era affärer.

Allt mer komplexa försörjningskedjor

Dagens försörjningskedjor blir allt mer komplexa. Dels byggs det allt fler leverantörslager inom supply chain i takt med att företagen använder hela världen i sitt sökande efter de bästa inköps- och marknadsalternativen. Dels breder försörjningskedjan ut sig i fler dimensioner när man adderar exempelvis information från handels- och tullsystem. Att ha en överblick och kontroll över informationen i alla ingående system i försörjningskedjan är en utmaning.

Digitalisering och automatisering är nyckelord i många branscher just nu, inte minst på området supply chain där det fortfarande finns mycket att göra för att komma i fas med utvecklingen. Det är helt enkelt inte längre gångbart att sitta med manuellt arbete i fragmenterade system, när det finns välfungerande integrationslösningar.

Integration ger bättre informationskvalitet

I många företag är informationen inom supply chain fragmenterad. Det är inte ovanligt att man jobbar i en mängd olika system och plattformar, såsom ordersystem, affärssystem, lagerhanteringssystem och transportbokningssystem, som dessutom blandas med lokala plattformar som e-mail och Excel-ark. Det säger sig självt att när informationen är spridd över flera olika plattformar utan inbördes kopplingar så blir kvaliteten lidande. Det är snudd på omöjligt att få en korrekt och uppdaterad bild av alla ingående delar i försörjningskedjan. En korrekt genomförd integration skulle öka transparensen och informationskvaliteten.

Automatisera manuellt arbete

En praktisk effekt av att försörjningskedjan är splittrad på olika system är en ökad grad av manuellt arbete. Medarbetare får lägga tid på att flytta information mellan systemen, vilket dels innebär icke värdeskapande dubbelarbete, dels ökade risker för att något blir fel på grund av den mänskliga faktorn. Hur ser det ut i ditt företag? Vet du hur många timmar i veckan medarbetarna sitter med manuellt arbete som egentligen skulle kunna automatiseras? En korrekt genomförd integration skulle frigöra tid från medarbetarna, som istället skulle kunna ägna sig åt värdeskapande uppgifter.

Tyringe ökar värdet i affärerna

Integration inom supply chain handlar primärt om två saker; att öka effektivitet och transparens och att minska riskerna för kostsamma fel. Genom att ta kontroll över er materialförsörjning och integrera era flöden, stärker ni företagets konkurrensförmåga och möjligheterna att leverera ökade värden.

Tyringe har lång erfarenhet av att integrera affärskritisk information och skapa effektiva digitala flöden. Våra molnbaserade integrationslösningar automatiserar informationsflödena och ökar precisionen genom hela försörjningskedjan. Detta får en lång rad positiva konsekvenser, bland annat att ni kan minska era egna lager och förbättra er förhandlingsposition gentemot leverantörerna. I slutänden bidrar en lyckad integration inom supply chain till att förbättra verksamhetens resultat. Och vem vill inte det?

 

Ladda ner "6 framgångsfaktorer för integration..."

Supply Chain 1000 box
Dela med vänner
Sök