Standardtulldeklarationer Import (UCC)

De manualer som ligger här är allmänt hållna för att beskriva olika flöden i den tullmässiga processen samt handhavande av systemet. Då det finns många beroendeförhållanden i den tullmässiga processen vill vi göra er uppmärksam på att dessa manualer är att betraktas som guider, vilka ni kan ha som utgångspunkt för att ta fram egna företagsanpassade manualer.

Öppna respektive dokument via länkarna nedan. Om det blir problem att öppna länkarna kontakta supporten via support@tyringe.com

Skillnader mellan DNK och Standardtulldeklaration Import (IMDS)
Tillägg och avdrag

Sök