Spara pengar med effektiv tullhantering

Det finns flera goda skäl att ta ett helhetsgrepp kring ditt företags tullhantering. Kanske lägger ni idag ut arbetet på en extern part, men vill spara pengar på att göra jobbet in-house? Kanske använder ni idag mjukvara som inte kommer att uppdateras eller supporteras och behöver se er om efter en ny lösning? Kanske vill ni säkra regelefterlevnaden och minska risken för fel? Oavsett anledning, en satsning på integrerad tullhantering kommer att generera långsiktiga fördelar som ökad regelefterlevnad, höjd effektivitet och bättre kostnadskontroll.

Tullhantering in-house vs outsourcing

Som vanligt finns det alltid för- och nackdelar med olika alternativ. En av fördelarna med att outsourca tullhanteringen till en extern part är ni kan luta er mot deras kompetens, samt att detta alternativ kan kännas enkelt och prisvärt om ni har låga volymer. Men så snart volymerna stiger så ökar även incitamentet att sköta tullhanteringen in-house, då detta ofta blir mer kostnadseffektivt.

Säkra regelefterlevnaden med egen tullhantering

Vare sig ditt företag anlitar tredje part för tullhanteringen eller sköter allt in-house, så är det alltid ni själva som bär ansvaret för att samtliga regelkrav uppfylls. Eventuella fel i tulldeklarationen kan medföra tulltillägg och straffavgifter. I vissa fall kan till och med tulltillståndet äventyras, exempelvis vid grova och upprepade fel. Tänk på att det är ni själva som känner er verksamhet bäst.

Effektivare tullhantering med rätt system

Har ni idag ett tullsystem som inte kommer att uppdateras eller supporteras i framtiden? Eller vill ni bara försäkra er om en långsiktig tullösning med full funktionalitet? Med de nya kraven på elektronisk tullhantering, som härrör från EU:s nya tullagstiftning UCC (Unions Customs Code), sätts gamla system på prov och det är för många företag en utmaning att säkerställa att de uppfyller myndighetskraven. Lösningen är att välja ett nytt tullsystem som uppfyller såväl myndighetskraven, som era egna önskemål om ökad produktivitet och lägre kostnader.

Framtidssäkrad tullhantering i molnet

I mer än 25 år har Tyringe hjälpt importerande och exporterande företag med tullhantering och tullager. Det har gett oss branschkunskap och en mycket god förståelse för alla de aspekter tullhantering innebär. Vårt molnbaserade tullsystem TIS är en framtidssäker lösning som gör det enkelt att hantera alla sorters tullfrågor, utan investeringar i hårdvara eller ny teknik. Det användarvänliga gränssnittet gör informationen strukturerad och överskådlig och ger er full kontroll på alla ärenden. Med alla system integrerade, och med Tullverkets alla krav uppfyllda, kan ni sedan se fram emot en säker och effektiv tullhantering som hjälper er att få digitalt flyt. Och skulle ni behöva kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Frågan som återstår är bara – vilken lösning ska ni satsa på?

Ladda ner "Så väljer du rätt tullsystem"

Tull_ruta-01-boxbild
Dela med vänner
Sök