Skapa ökade värden med effektiv Supply Chain

Att skapa ökade värden i befintlig affärsstrategi är lättare sagt än gjort. Många mogna branscher inom både tillverkningsindustri och handel har i decennier optimerat sina processer och flöden. Trots det finns det ett område där det ofta fortfarande finns en stor utvecklingspotential – Supply Chain. Att effektivisera försörjningskedjan handlar ofta om att integrera fragmenterade eller föråldrade system och att automatisera manuella moment. Resultatet – med effektiv Supply Chain kan du se fram emot ökade värden i verksamheten.

Integration ger digitalt flyt

Att olika system inte talar med varandra är ett inte helt ovanligt problem i många företag. IT-infrastruktur har en tendens att växa med tiden, efterhand som befintliga funktioner utökas och nya funktioner kommer till. Slutligen sitter man med ett upplägg som är både spretigt och ineffektivt. En lösning på detta problem är att integrera de olika delsystemen så att informationen kan flöda fritt i realtid och på så vis skapa digitalt flyt. Med information som alltid är uppdaterad blir det enklare att ta fram affärsdokument grundade på korrekt data. Du och din organisation blir bättre kravställare gentemot era leverantörer, vilket i sin tur påverkar både kostnader och tidsplaner positivt. Likaså blir verksamhetsstyrningen effektivare när ledningen har korrekta och uppdaterade beslutsunderlag.

Skala bort manuellt arbete

Det är förvånande hur mycket manuellt arbete som fortfarande görs i svenska företag 2021, bara för att det saknas integration mellan olika system. Oräkneliga arbetstimmar läggs på att kopiera och flytta information mellan exempelvis ordersystem, mailprogram, rapporter och logistiksystem. Och inte nog med att detta mekaniska arbete är ineffektivt, det ökar dessutom risken för att det uppstår fel på grund av den mänskliga faktorn. Ett datum som vänds eller en summa som läggs på fel ställe kan ställa till det rejält. Genom att automatisera manuella moment kan medarbetarna istället lägga sin tid på uppgifter som kan bidra till att utveckla verksamheten.

Den bästa integrationen är molnbaserad

Vad är då bästa modellen för att integrera försörjningskedjan? En lokal lösning som ni själva hanterar och kontrollerar eller en molnlösning hos en leverantör? Utan tvekan är molnlösningen det alternativ som är mest hållbart över tid och dessutom mest kostnadseffektivt. Med en molnlösning får ni en arkitektur där ni delar utvecklingskostnader och drift med andra, vilket ger effektivt resursnyttjande. Att ni dessutom alltid har uppdaterade programversioner och slipper lägga tid på att hantera integrationslösningen lokalt är ytterligare plus. Och en fast månadskostnad ger förutsägbarhet och kontroll.

Tyringe effektiviserar försörjningskedjan

Handen på hjärtat – hur många timmar i veckan sitter ni med manuellt arbete som skulle kunna automatiseras? Varje timme som skulle kunna användas till värdeskapande arbete är förlorad, när medarbetaren manuellt sitter och flyttar information mellan olika system. Maskiner är både bättre och billigare på detta rutinmässiga arbete.

Tyringe har lång erfarenhet av att integrera och automatisera försörjningskedjor, i en mängd olika branscher. Med hög kompetens och vår egen integrationsplattform TIS (Tyringe Integration System) försäkrar du dig om kostnadseffektivitet, leveransprecision och ett effektivt slutresultat. Vi hjälper dig att skapa en effektiv Supply Chain där du kan hantera dina leverantörer bättre, vilket i sin tur kommer att generera ökade värden i din verksamhet.

Ladda ner "6 framgångsfaktorer för integration..."

Supply Chain 1000 box
Dela med vänner
Sök