Signeringscertifikat för ditt tullsystem – när ska de bytas och vem ansvarar?

För att kunna skicka och ta emot meddelanden på ett säkert sätt digitalt via EDI mellan ditt tullsystem och Tullverket behöver ditt företag signeringscertifikat. De flesta företag behöver två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning; Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat, och båda certifikaten är giltiga i 14 månader.

Kontaktperson för signeringscertifikat

När ditt företag ansöker om registrering för kommunikation via EDI hos Tullverket måste ni anmäla en eller flera kontaktpersoner som har fått fullmakt att hantera signeringscertifikat för företagets räkning. Det behöver inte vara någon som är anställd i företaget, och det är en fördel om personen har IT-kunskap. Kontaktpersonen registreras i Tullverkets system och får påminnelser via e-post när certifikatets giltighetstid håller på att gå ut. Som kontaktperson behöver du ha svensk e-legitimation, för närvarande endast bank-id, för att få tillgång till Tullverkets e-tjänster. Tullverket rekommenderar att företag anmäler fler än en kontaktperson, för att inte hamna i personberoende eller riskera att missa viktig information.

Företagets signeringscertifikat

Företagets signeringscertifikat används för att signera meddelanden som skickas till Tullverket. Certifikatet behöver bytas ut regelbundet och har en giltighetstid på 14 månader som gäller från det datum som Tullverket utfärdat det. När certifikatet skickas ut anges det till vilket datum det är giltigt, och information om giltighetstiden finns även i certifikatet. Cirka åtta veckor innan certifikatet går ut får företagets kontaktperson en påminnelse från Tullverket via e-post. Certifikat kan beställas antingen via Tullverkets e-tjänst Certifikatbeställning eller via brev och e-post.

Det går bra att ha flera giltiga certifikat samtidigt. Tullverket rekommenderar att certifikaten överlappar varandra i giltighetstid exempelvis för att du ska ha möjlighet att byta tillbaka till det gamla om det uppstår problem med det nya certifikatet.

Det är kontaktpersonens ansvar att beställa, ta emot och installera det nya certifikatet i företagets EDI-system, och det är endast anmälda kontaktpersoner som har behörighet att göra beställningen. Om ditt företag inte har uppdaterade certifikat kommer era EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system, och konsekvensen blir att företagets godsflöde stannar. Se till att företaget har rutiner som säkerställer att ni beställer nytt certifikat i tid.

För att beställa ett nytt signeringscertifikat för företaget behöver du generera en CSR-fil (Certificate Signing Request) i ditt EDI-system. När företaget anmäler kontaktpersoner hos Tullverket skickas information ut om hur detta går till. Tullverkets rekommendation är att ta kontakt med systemleverantören om du inte har kunskap om hur en CSR-fil ska genereras.

Som kund hos PipeChain SCM Tyringe och användare av TIS Logistics tullmodul får du tillgång till en utförlig och användarvänlig manual om hur du går till väga för att skapa en CSR-fil och ansöka om företagets signeringscertifikat via TIS och Tullverkets e-tjänst Certifikatbeställning, samt hur du installerar det nya certifikatet i TIS. Det dyker upp en varning i TIS tre månader innan giltighetstiden för företagets signeringscertifikat går ut.

Tullverkets signeringscertifikat

Tullverkets signeringscertifikat används för att kontrollera meddelanden som kommer från Tullverket. Certifikatet har en giltighetstid på 14 månader och byts ut årligen. När Tullverket byter ut sitt signeringscertifikat meddelas detta via e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat och publiceras på tullverket.se. I meddelandet framgår vilket datum bytet sker, vilket under 2023 kommer att ske i april månad.

Du kan lägga till det nya certifikatet långt innan Tullverket börjar använda det, men det föregående certifikatet måste finnas kvar i ert EDI-system till dess att ni har hämtat och signaturkontrollerat samtliga dokument som Tullverket har signerat med det gamla certifikatet. Beroende på formaten på EDI-dokumenten och hur ert EDI-system fungerar kan certifikatet laddas ner manuellt eller automatiskt.

OBS! VIKTIGT! PipeChain SCM Tyringe byter ut Tullverkets signeringscertifikat för samtliga kunder i god tid innan det gamla certifikatet går ut. Som kund hos Tyringe och användare av TIS Logistics tullmodul behöver du inte göra någonting alls när det gäller Tullverkets signeringscertifikat.

tyringe.com/losningar/tull/ kan du läsa mer om Tyringes tullösningar.

Dela med vänner
Sök