ShoreLink nyttjar TIS Logistics tullmodul i sitt tillfälliga lager

Vi har det stora nöjet att på detta sätt hälsa ShoreLink AB välkomna som kund till PipeChain SCM Tyringe. ShoreLink är ett logistik- och transportföretag med säte och huvudkontor i Piteå. TIS Logistics tullmodul kommer att användas för den tillfälliga lagerverksamheten i deras hamnterminal i Skellefteå. Utöver Skellefteå och Piteå bedriver ShoreLink även verksamhet i Luleå och Kalix hamnar, och vi ser med tillförsikt fram emot när vi även kan hälsa dessa verksamheter välkomna till oss på PipeChain SCM Tyringe. Vi är glada för förtroendet och ser med stor förväntan fram emot detta samarbete!

Dela med vänner
Sök