NCTS fas 5 i produktion 12 november 2023 – vad innebär det?

Sedan några år tillbaka pågår ett förändringsarbete inom EU som syftar till att all informationsöverföring ska ske elektroniskt mellan företag och tullmyndigheter. Förändringsarbetet består av ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet med arbetet är att förenkla lagstiftningen och administrationen för att göra tullhanteringen enklare, billigare och snabbare. Ett helt digitalt informationsutbyte underlättar också för tulladministrationerna inom unionen att på ett effektivt sätt kunna utföra sitt uppdrag med kontroller och riskanalyser.

Tullverkets införande av förändringarna inom ramen för UCC (Union Customs Code) sker stegvis och samtliga förändringar beräknas vara genomförda år 2025. Nästa stora steg för att möta EU-lagstiftningens krav på digital tullhantering är en uppdatering av Tullverkets transiteringssystem NCTS (New Computerised Transit System) som nu har nått fas 5.

Vad innebär uppdateringen av NCTS för ditt företag?

NCTS fas 5 produktionssätts i Sverige 12 november 2023. Det är också det datum då alla nya transiteringar måste startas upp i NCTS fas 5. Det innebär att ni som aktörer måste förbereda er så att ni har möjlighet att gå i produktion med NCTS fas 5-systemet och hantera nya transiteringar där från och med detta datum.

Vad blir det då för förändringar jämfört med dagens hantering av transiteringar? Det uppdaterade systemet NCTS fas 5 påminner mycket om dagens system, men det finns några områden som skiljer. Uppgiftslämningen kommer att se annorlunda ut, strukturen är uppbyggd i fler nivåer, fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter är uppdelade på flera element.

En stor skillnad är att det införs två nya strukturer för uppgiftslämnandet. Dels en Shipmentstruktur som bygger på de uppgifter som framgår av en faktura, dels en Consignmentstruktur som bygger på transportdokumentens uppgifter. En följd av de nya strukturerna blir att nivåerna på uppgiftslämnandet går från den tidigare strukturen med huvud- och varupostnivå till uppgiftslämnande på tre nivåer (Shipmentstruktur) eller på fem nivåer (Consignmentstruktur).
Läs mer om uppgiftslämnande på de olika nivåerna här:
Framtida tullhantering – Uppgiftslämning på olika nivåer – Tullverket

En annan stor skillnad är att uppbyggnaden går ifrån att referera till fält- och boxnummer baserat på transiteringsföljedokumentet till att referera till dataelement. Ytterligare en skillnad från tidigare är att varukod nu kommer att krävas i transiteringsdeklarationen, 6-ställig HS-kod ska anges på respektive varupost. Hur det nya uppgiftslämnandet kommer att se ut mer i detalj går att läsa om i den deklarationshandledning som Tullverket har publicerat:
Framtida tullhantering – Deklarationshandledning för transitering, NCTS fas 5 – Tullverket

Mer information om uppdateringen av systemet för transiteringar, NCTS fas 5, finns att läsa här:
Framtida tullhantering – Uppdatering av systemet för transiteringar, NCTS fas 5 – Tullverket

Dela med vänner
Sök