Menzies Aviation Sweden ny kund inom TIS Logistics

Nu har vi den stora äran att hälsa Menzies Aviation (Sweden) AB välkomna som ny kund hos PipeChain SCM Tyringe AB. Menzies Aviation har valt TIS Logistics tullmodul för sin verksamhet på Malmö Airport (tidigare Sturups flygplats). De kommer att använda TIS tullmodul för transiteringar och tillfällig lagring, och de kommer även att nyttja vår Dashboard för att skapa översikt och trygghet i den dagliga verksamheten. Vi tackar för förtroendet och ser med stor tillförsikt fram emot ett långt och lyckosamt samarbete.

Här ser ni det ”goa” gänget på Menzies Aviation (Sweden) AB som vi kommer att arbeta med!

Dela med vänner
Sök