Leverantörsportalen är din digitala mötesplats för effektivare affärskommunikation

I en ideal värld vore det önskvärt om all affärskommunikation med leverantörerna skedde automatiskt via EDI. Att alla händelser överfördes via integrerade affärssystem, för att minimera tidsödande manuellt arbete och för att undvika onödiga fel vid inmatningen av data.

Nu är ju verkligheten ofta en annan, ni har säkert leverantörer av många olika storlekar och med varierande digital mognadsgrad. En del är kanske redan fullt ut integrerade, andra saknar resurser eller teknik för att genomföra en komplett integration. Lyckligtvis finns det en lösning även för den senare gruppen. Genom att sätta upp en digital mötesplats, en så kallad leverantörsportal, kan ni säkerställa att inkommande affärsdata är enhetlig och automatiskt landar i ert affärssystem.

Enhetlig affärsdata med leverantörsportal

Hur många leverantörer använder ni er av? Tio, tjugofem eller hundra? Troligen hanterar de sin affärsdata på lika många olika sätt, vilket då komplicerar er egen administration av inkommande händelser. Med detta sagt, ju fler leverantörer desto större vinster finns det att göra på att harmonisera och automatisera affärskommunikationen med en egen digital mötesplats – en leverantörsportal.

Mötesplatsen är ett gränssnitt mellan er och leverantören, anpassat för att inkommande data ska följa era standards och hamna rätt i ert affärssystem. Oavsett hur många leverantörer ni har så blir inkommande affärsdata enhetlig. För er blir det ingen skillnad jämfört med en fullskalig EDI-integration. Informationen levereras in på precis samma sätt som om den kom direkt från leverantörens affärssystem.

Hur fungerar då detta ur leverantörens perspektiv? Så snart ni har skapat en händelse i ert affärssystem så skickas den till mötesplatsen. Leverantören notifieras, loggar in i portalens gränssnitt via en webbläsare och tar del av informationen. Därefter använder leverantören portalen för att skicka orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor, vilka levereras direkt till ert affärssystem, precis som från vilken elektroniskt ansluten leverantör som helst.

Så kommer ni igång

Processen med att sätta upp en digital mötesplats är relativt enkel. Väljer ni Tyringe som portalleverantör startar projektet med en analys för att se över era behov och vilka funktioner ni önskar. Tyringes digitala mötesplats kan implementeras direkt i sitt standardutförande, som förutom automatiserade flöden ger leverantörerna en mängd användbara funktioner, exempelvis möjlighet att skriva ut kundanpassade godsflaggor/streckkodsetiketter. Mötesplatsen kan också anpassas till specifika krav och tillföras funktioner såsom spårbarhet, kvalitetsdokument, med mera.

Tyringe sätter upp den digitala mötesplatsen och säkerställer att kommunikationen med affärssystemen fungerar. I detta arbete ingår att anpassa format, meddelanden, adresser med mera enligt era önskemål. Vi kan också behöva testköra tekniken tillsammans med ett par av era leverantörer för att säkerställa att allt fungerar problemfritt. När mötesplatsen tagits i drift kan ni omedelbart åtnjuta fördelen av en enhetlig leverantörsdata, för att enklare kunna jämföra prislistor, lägga beställningar och granska orderbekräftelser. Och allt annat ni vill få ut av ett automatiserat leverantörsflöde.

Prata med Tyringe om elektronisk mötesplats för inbound

Tyringe är en erfaren systemleverantör inom integration och EDI-portaler. Vår digitala mötesplats har ett användarvänligt gränssnitt som gör informationen strukturerad och överskådlig för era leverantörer, och som säkerställer att era inboundflöden blir enhetliga och korrekta. Vår mötesplats är en fullskalig leverantörsportal som hjälper er att få digitalt flyt. Och skulle ni någon gång behöva kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Leverantörsportal ger ökad affärsnytta

Supply Chain GC k2 banner
Dela med vänner
Sök