Inköpsportal ger kontroll och effektivitet

Låt oss presentera ett inte helt ovanligt scenario. Ett svenskt tillverkande industriföretag handlar komponenter från leverantörer i hela världen. Beroende på vilken leverantör som används blir frakten ofta något av en utmaning. Varje leverantör har sina rutiner och transportörer, vilket inte alltid är helt transparent för köparen. Dessutom bär vanligen kunden fraktkostnaden, vilken kan komma som en överraskning om leverantören väljer expressleverans istället för båt, trots att det inte är bråttom. Eller om det faktiskt är bråttom och godset ändå transporteras på båt, på grund av att leverantören inte har fått rätt information. Lösningen är en Inköpsportal som ger bättre kontroll över inkommande gods.

Vad är en Inköpsportal?

En Inköpsportal är en tredjepartslösning som antingen arbetar i bakgrunden, integrerad med affärssystemet, eller som en fristående tjänst med sitt eget gränssnitt. Det köpande företaget skickar sin inköpsorder via Inköpsportalen. Här kan man specificera önskat leveransdatum och fraktslag, vilket tydliggör fraktkostnaden redan i ett tidigt skede. Systemet kan även boka frakt hos tänkt transportör och därmed säkerställa att allt blir enligt önskemål.

I andra änden av Inköpsportalen får leverantören all den information som krävs för att fullfölja beställningen från sin kund. Inköpsordern specificerar tydligt vad kunden önskar köpa, i vilka volymer och kvaliteter och när kunden behöver sin leverans. I och med att frakten redan är specificerad i Inköpsportalen behöver inte leverantören lägga resurser på detta. Leverantören kan löpande rapportera in all nödvändig information, såsom förändringar i leverans etc.

Fördelarna med en Inköpsportal

Det finns flera fördelar med att använda en Inköpsportal, där den viktigaste stavas kontroll. Istället för att låta leverantören välja den frakt du i slutänden ska betala så ger Inköpsportalen kontroll över fraktslag, transportör och leveransdatum. Detta innebär att du undviker oönskade överraskningar i form av alltför dyr frakt, eller gods som inte anländer i tid. Inte oviktiga parametrar för ett tillverkande företag där fraktkostnader kan vara en betydande del av en varas pris.

En annan aspekt av bättre kontroll är det faktum att du kan följa leveransen steg för steg. Så snart en leverantör gör något med leveransen så syns det i Inköpsportalen. Likaså fångar Inköpsportalen upp de statusuppdateringar många transportörer rapporterar längs godsets resa. Denna spårbarhet ger ökad säkerhet och kontroll, inte minst viktigt om det skulle ske avvikelser eller förseningar.

Inköpsportalen gör det också möjligt att mäta och få statistik på dina leverantörers leveransprecision. I och med att data från alla dina leverantörer finns registrerade i samma system blir det enkelt att jämföra och se vilka leverantörer som är bäst på att uppfylla sina avtal.

Inköpsportal – en del i TIS Logistics

TIS Logistics från Tyringe är ett av marknadens ledande TA-system. Detta är en framtidssäker helhetslösning, som dessutom har flexibiliteten att kunna anpassas exakt till ditt företags behov. Exempelvis är Inköpsportal en valbar modul som enkelt kan integreras i TA-systemet, för att få ännu bättre helhetsöversikt över hela logistikkedjan. Med bättre kontroll över både inkommande och avgående gods, och de kostnader som är förknippade med transporterna, finns det stora vinster att göra.

Tyringe är en erfaren systemleverantör inom integration och transportsystem. Med en Inköpsportal integrerad i TIS Logistics är ni ett steg närmare digitalt flyt. Och när ni behöver rådgivning och kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort, vi har full koll på de system som krävs för effektiv logistik.

Fördelarna med rätt TA-system

Bannerbild_GC_TA_k1_22
Dela med vänner
Sök