Hur hjälper Peppol din vardag?

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling betydligt enklare. Nätverket möjliggör snabb, säker och gränslös handel, och det är öppet för alla. Det är både en digital infrastruktur för affärstransaktioner och en standard för affärsmeddelanden. I det här inlägget tittar vi lite närmare på hur vi som certifierad tjänsteleverantör och accesspunkt hjälper våra kunder att nyttja tekniken i deras vardag.

Snabbt och enkelt

En stor fördel med Peppol är enkelheten. Det krävs inga individuella uppsättningar eller krångliga avtal för varje unik affärsrelation. Efter anslutning till nätverket kan du enkelt och smidigt skicka kundfakturor till någon av de 800 000 registrerade fakturamottagarna. Med hjälp av Peppols centrala register är det lätt att nå väldigt många med en liten arbetsinsats.

Genom att anmäla dig som fakturamottagare är du på bara några minuter redo att ta emot fakturor från dina leverantörer. Anslutning till e-faktura för nya kunder och leverantörer sker automatiskt utan att några tester behöver göras.

Ett traditionellt fakturaprojekt behöver en direktkommunikation, en unik kommunikationsväg med mottagarens systemleverantör. Därefter ska parterna komma överens om meddelandestandard, en testfaktura behöver skickas, och först när den är godkänd kan man gå i produktion. Det brukar ta ungefär två veckor, och många gånger beror den långa tiden på den mänskliga faktorn, det vill säga att de ansvariga personerna på båda sidor ska ha tid att genomföra projektet. Med Peppol däremot går det väldigt snabbt och enkelt att komma i gång och kopplas samman med nya kunder och leverantörer.

Mer än bara fakturor

Den stora andelen av våra Peppol-kunder använder idag nätverket för fakturor, men andra använder också prislista, katalog, order, ordersvar och avisering. För e-handel med denna typ av affärsmeddelanden kan vissa tester behöva göras, men standardiseringen gör det enkelt och smidigt. Allt fler ser möjligheterna utöver fakturahantering, de ser ett ännu större värde i användningen av både Peppol-nätverket och Peppol-standarden.

Peppol möjliggör att bryta mot 80/20-regeln

80/20-regeln, eller Pareto-principen, innebär att 20% av orsakerna står för 80% av resultatet. Med andra ord står 20% av kunderna för 80% av omsättningen. Övriga 80% av kunderna är ofta för små eller för sällan återkommande för att vara lönsamma att automatisera sina affärsflöden med. Med Peppol försvinner den tröskeln, då det endast krävs en låg personalinsats vilket innebär en låg kostnad. Det blir ekonomiskt försvarbart att ansluta mindre eller inte ofta förekommande kunder. Med Peppol blir det lönsamt att digitalisera även små flöden, då hanteringen är tydlig och standardiserad.

Man skulle kunna göra jämförelsen med ”The Long Tail”-teorin, ett begrepp som myntades av Chris Anderson, chefredaktör för tidskriften Wired, i en artikel 2004. Kort sammanfattat går teorin ut på att de 80% av produkterna som är minst efterfrågade också kan bli lönsamma med elektronisk handel, tack vare låga eller inga lagerhållningskostnader. Uttrycket kommer från en efterfrågekurva där fördelningen till vänster utgör stora volymer, och till höger faller kurvan snabbt och bildar en lång svans. Det sammanlagda värdet av nischprodukterna, eller i det här fallet de mindre kunderna, kan bli lika stort som storsäljarna, då tröskeln för lönsamhet blir betydligt lägre och svansen har möjlighet att bli hur lång som helst. Anderson har även gett ut en boken ”Long Tail: Varför framtidens ekonomi handlar om att sälja mindre av mer” (2006, svensk översättning 2007).

Bild av Hay Kranen (Wikipedia Commons). Den långa svansen är markerad med gult.

Vad kostar det?

Det finns olika prissättningsmodeller beroende på vad som passar våra kunders unika situationer bäst. Idag finns det i huvudsak två sätt att betala för sina digitala affärsprocessflöden. Antingen genom en tjänst där du betalar en fast summa per månad eller år, eller genom en tjänst där du betalar för antalet transaktioner som kommuniceras via tjänsten. I det förstnämnda alternativet har du en fast kostnad som gör det enkelt att budgetera. Oavsett hur mycket du ökar eller minskar dina affärstransaktioner blir kostnaden densamma. I det andra alternativet varierar kostnaden beroende på hur verksamheten ökar eller minskar sina affärstransaktioner. Oavsett vilken variant du väljer är det intressant för oss som tjänsteleverantör att få en uppfattning om hur stora transaktionsvolymer tjänsten ska ta emot, lagra och sända.

Säkerhet

Som certifierad operatör garanterar vi att dina affärsmeddelanden skickas på ett säkert sätt, att de kommer fram till mottagaren och att de är fullt spårbara. En validering från avsändarens accesspunkts sida garanterar att det är rätt tekniskt format på meddelandena. Alla accesspunkter behöver enligt Peppol-nätverkets regler utföra en kontroll av de användare som skickar information, vilket innebär att risken för bluffakturor eller liknande är betydligt mindre jämfört med pappersfakturor och öppna fakturaportaler. Peppol är ett nätverk som består av anförtrodda användare.

Framtidssäkrat

Tack vare standardiseringen förenklas byte av accesspunktsleverantör, och vid ett byte behåller ni både er elektroniska adress i nätverket och åtkomsten till era anslutna kunder och leverantörer. Man flyttar hela ”brevlådan”, vilket gör att era kunder och leverantörer inte kommer att märka någon skillnad.

Kommer Peppol att vara en bra väg att välja för våra kunder?

Med Peppol blir processen strömlinjeformad och det går både snabbt och smidigt att kopplas samman med fler aktörer. Vi hjälper våra kunder att få en snabb och säker kommunikationsväg med sina kunder och leverantörer, både inom retail och tillverkande industri (bilbranschen har dock en egen lösning). Peppol är en bra väg att välja för både större och mindre affärsrelationer.

Peppol kan användas tillsammans med befintliga affärssystem och komplettera redan existerande e-handelslösningar. Hos några kunder integreras Peppol direkt in i befintligt attestsystem. Det finns även lösningar där leverantörer och kunder läggs upp automatiskt i Peppol vid registrering i affärssystemet.

Det som driver på användningen av Peppol är naturligtvis kostnadsbesparingar, men även lagstiftningen, då det numera är lagkrav för svenska kommuner och regioner att alla inköp ska faktureras elektroniskt enligt Peppol-standard.

Vill du veta mer?

Tycker du att detta låter intressant? Tveka inte att kontakta oss på 0451-514 00 eller info@tyringe.com om du vill veta mer om anslutning till det populära Peppol-nätverket.

tyringe.com/losningar/handel/ kan du läsa mer om våra handelslösningar.

Dela med vänner
Sök