Framtidssäkra tullagret med godkänt tullsystem

Lagrar ditt företag eget gods som importerats från tredjeland, eller bedriver ni omfattande handel med Storbritannien och vill hantera det godset som ett tullager? Eller har ni fått en förfrågan från kunder som efter Brexit undrar om ni kan lagra deras gods på tullager? Just Brexit har förändrat spelplanen för många företag, sedan Storbritannien hamnat utanför EU och allt gods från landet numera behöver förtullas. Går ni i tankarna att starta egen tullagerhantering eller anlita en 3PL-aktör för er tullagerhantering? Frågorna kring tullager kan vara många, här ska vi bena ut några av dem.

Tullager ett mervärde i affären

För många företag är ett eget tullager ett smidigt sätt att förvara gods som inte ska säljas direkt vid införseln. Genom att lagra gods på ett tullager förbättrar ni likviditeten och kapar betalningstopparna. Utan några tidsbegränsningar ligger godset i säkert förvar i tullagret, och först när godset levereras ut behöver eventuella skatter och avgifter betalas. Ska godset ut ur EU igen slipper ni dessutom att betala importavgifter för införseln till EU.

För andra aktörer, exempelvis speditörer och 3PL, kan ett tullager vara ett attraktivt sätt att bredda erbjudandet till kund, för att därmed öka värdet i affären. Och kunden slipper i sin tur att hitta andra leverantörer för denna tjänst, alternativt att hantera tullagret i egen regi. Inte alla företag är redo att själva hantera sitt tullager utan köper gärna tjänsten från tredje part.

Vad krävs för tullager?

Vad krävs då för att driva ett tullager? För det första måste ni få tillstånd av Tullverket. De ställer upp ett antal kriterier som måste uppfyllas, bland annat att man har en systembaserad bokföringslösning där godset kan spåras från det kommer in i EU till att det antingen importeras till EU eller exporteras till tredjeland. I klartext innebär detta att man behöver ett godkänt tullsystem. En god idé att välja ett framtidssäkert tullsystem som är branschoberoende och kompletterar övriga system för full spårbarhet enligt Tullverkets regler.

Systempartner inom tullager

Tyringe är en erfaren partner inom tullhantering. Det har gett oss branschkunskap och en mycket god förståelse för alla de aspekter tullhantering innebär. Om ni önskar ansöka om tullager hos Tullverket kan vi hjälpa er i denna process, samtidigt som vi säkerställer att ni har ett godkänt tullsystem.

Vårt molnbaserade tullsystem TIS är en framtidssäker lösning som gör det enkelt att hantera ert tullager och alla sorters tullfrågor, utan investeringar i hårdvara eller ny teknik. Det användarvänliga gränssnittet gör informationen strukturerad och överskådlig. Med alla system integrerade kan ni sedan se fram emot ett säkert och effektivt tullager som hjälper er att få digitalt flyt och mer värde i era affärer. Och skulle ni någon gång behöva kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Ladda ner "Så väljer du rätt tullsystem"

Tull_ruta-01-boxbild
Dela med vänner
Sök