Skapa ökade värden med effektiv Supply Chain

Att skapa ökade värden i befintlig affärsstrategi är lättare sagt än gjort. Många mogna branscher inom både tillverkningsindustri och handel har i decennier optimerat sina processer och flöden. Trots det finns det ett område där det ofta fortfarande finns en stor utvecklingspotential – Supply Chain. Att effektivisera försörjningskedjan handlar ofta om att integrera fragmenterade eller…