Bli ett effektivare tullombud med rätt tullsystem

Tullhantering är ett komplext område där tulldeklarationer och intrastatrapportering måste ske enligt gällande regelverk. Ni som tullombud har både erfarenhet och kompetens, och ett effektivt tullsystem är ytterligare ett verktyg som kan bidra till att allt rapporteras på ett korrekt sätt. Dessutom kan tullsystemet bidra till att minska manuella moment och felkällor, vilket underlättar det dagliga arbetet. För dig som funderar på ett nytt tullsystem kommer här några tips på egenskaper som vi anser är viktiga.

Branschoberoende tullsystem

Det finns både specialiserade tullombud och generalister som arbetar i en mängd olika branscher. Oavsett er inriktning och branschkompetens är det en trygghet att ha ett tullsystem som fungerar för alla ändamål. Om ni vet att tullsystemet är helt branschoberoende så får ni också en handlingsfrihet och flexibilitet att ta er an alla sorters kunduppdrag, utan att vara begränsade av systemet. Vem vet vilka uppdrag framtiden bär med sig?

Kompetent systemleverantör

Viktigt att tänka på är att ett tullsystem ska fungera över tid och kanske även gentemot andra branscher än de ni arbetar med idag. Inför en upphandling gäller det således att kontrollera att det finns bred bransch- och tullkunskap bakom systemet, samt att leverantören har en gedigen erfarenhet av systemutveckling och integration. Tullsystemet behöver fortsätta att uppdateras och anpassas till alla de förändringar som ofrånkomligen kommer när regelverk ändras.

Din garanti för en långsiktig, hållbar och lönsam investering i ett nytt tullsystem, är att välja en systemleverantör med hög kompetens inom såväl tullprocesser som tullhantering inom olika branscher, samt att leverantören har en väl fungerande supportorganisation.

Funktionalitet som stärker er egen verksamhet

När det kommer till funktionalitet, vad är viktigast i ett tullsystem? Självfallet att alla grundläggande funktioner finns på plats så att systemet kan hantera era tulluppdrag. Det handlar om allt från hantering av inkommande underlag, skapande av elektroniska tulldeklarationer, och återrapportering tillbaka till kund. Utöver grundfunktionerna är det bra om systemet erbjuder ytterligare funktioner som underlättar ert arbete.

Ett exempel som tillför mervärde är integrerad fakturering. Som tullombud utför ni en mängd olika arbetsmoment, och ibland kan det vara svårt med helhetsbilden. Med en integrerad faktureringsmodul säkerställer ni att ni kan ta rätt betalt för det arbete ni utfört för kunds räkning. Ett annat exempel är integrerade lösningar med kunder och kunders system, som bland annat minimerar manuell hantering.

Framtidssäkrad tullhantering i molnet

Tyringe är en erfaren partner till både tullombud och importerande och exporterande företag. Det har gett oss omfattande branschkunskaper och en god förståelse för alla de aspekter tullhantering innebär. Vårt molnbaserade tullsystem TIS är en framtidssäker lösning som gör det enkelt att hantera alla sorters tullfrågor, utan investeringar i hårdvara eller ny teknik. Det användarvänliga gränssnittet gör informationen strukturerad och överskådlig och gör att ni som tullombud med lätthet kan rapportera till Tullverket, SCB samt till era kunder. Med TIS kan ni sedan se fram emot en säker och effektiv tullhantering som hjälper er att få digitalt flyt. Och skulle ni någon gång behöva kompetent support är Tyringe bara ett samtal bort.

Ladda ner "Så väljer du rätt tullsystem"

Tull_ruta-01-boxbild
Dela med vänner
Sök