Effektivare transporthantering med rätt TA-system

Den välkände komikern Sven Melander ställde en gång sin klassiska fråga: “Ja du lilla Anna, om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då?” Om samma fråga ställdes till en logistikansvarig är ett troligt svar “enklare transportadministration”. För just hanteringen av transporter är som bekant komplex. Dels…

Rolig och nyttig insikt

Så nu har det hänt, tre orter besöktes på lika många dagar. Dessa var fullmatade med information från svenska Tullverket och givetvis från oss som utställare. Det kändes i luften och märktes på ert engagemang att det var lång tid sedan vi träffats fysiskt, så många leenden och skratt vi möttes av. En iakttagelse som…

Få digitalt flyt med EDI-portal för kunder

Hur mycket tid lägger ditt företag på att hantera manuella ordrar? Om du räknar med alla ordrar som rings in och mailas in lägger ni säkert åtskilliga timmar på att registrera dem i affärssystemet. Och är en mailad order inte komplett behöver ni såklart kontakta kunden och uppdatera med den saknade informationen. Så här krångligt…

Leverantörsportal ger digitalt flyt i inköpskedjan

Har ni ett stort antal leverantörer? Då delar ni säkert ett problem med många andra företag; att en del av era leverantörer inte är anslutna via EDI. Skälen till detta kan vara flera, men vanligt är att dessa leverantörer saknar resurser eller teknik för att genomföra en integration med sina kunder. Fullt förståeligt, detta får…

Leverantörsportalen är din digitala mötesplats för effektivare affärskommunikation

I en ideal värld vore det önskvärt om all affärskommunikation med leverantörerna skedde automatiskt via EDI. Att alla händelser överfördes via integrerade affärssystem, för att minimera tidsödande manuellt arbete och för att undvika onödiga fel vid inmatningen av data. Nu är ju verkligheten ofta en annan, ni har säkert leverantörer av många olika storlekar och…

Framtidssäkra tullagret med godkänt tullsystem

Lagrar ditt företag eget gods som importerats från tredjeland, eller bedriver ni omfattande handel med Storbritannien och vill hantera det godset som ett tullager? Eller har ni fått en förfrågan från kunder som efter Brexit undrar om ni kan lagra deras gods på tullager? Just Brexit har förändrat spelplanen för många företag, sedan Storbritannien hamnat…