100% kontroll på avtal och betalningsflödet för en global verksamhet

Purac AB är en ledande leverantör till vattenrening- och biogasmarknaden i Skandinavien, omsätter (2019) 570 mkr och har 150 anställda i koncernen.

Dick Malmström, Group Financial Controller på Purac AB, berättar; -Vi hade behov att få bättre kontroll och stöd till verksamheten för projekt, garantier, betalningar och avtal. I en global organisation med projekt med hög kundunikhet blev det allt viktigare att få kontroll och inte förlita sig på ett mailflöde eller det mänskliga minnet.

Tyringe hjälpte oss att digitalisera två av våra processer utifrån vårt behov och exakt så som vi behöver. Leveransen från Tyringe stödjer vårt arbetssätt för samtliga länder, roller och intressenter fullt ut. Nu kan vi enkelt följa var våra utländska enheters betalningsprocesser befinner sig samt var fakturan ligger. Vi undviker tidsödande frågor och sökningar som skapar osäkerhet.

Våra projekt löper vanligtvis över flera år och administrationen av avtalen blir då kritiskt viktig för lönsamheten. Vi blir exempelvis notifierade när avtal i ett projekt behöver hanteras för att undvika onödiga kostnader om avtalet förlängs med automatik. Våra projektgarantier hanteras och övervakas nu enligt vår process där vi enkelt kan följa och hantera utifrån våra åtaganden.

Generellt blir eftersökning av dokument och information nu så mycket enklare och icke personberoende framöver. Det är bra med kontroll och överblick avslutar Dick Malmström.

–Purac AB är en intressant kund för oss, säger Fredrik Winbladh VD på Tyringe. Det finns många standardlösningar som ofta räcker väldigt långt. Men kommer man upp i Puracs nivå och omfattning så krävs det mer. Det händer ofta att kunder sitter med många standardsystem som inte har 100% täckning för verksamhetens krav eller förutsättningar. Det fungerar bra för mindre verksamheter men kommer man upp i volym ökar den manuella hanteringen, blir inte hanterbar och i värsta fall kostsam. Det är då vi kommer in i bilden och kan skräddarsy utifrån kundens process och verksamhet, att man får det ”digitala flyt” i sin vardag man förtjänar och med full kontroll!

Tjänsterna är Avtalslösning och Betalningsprocess inom Processautomation.

Dela med vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp